Månedsoversigt

Muharram

 1. Muharram
 • Nytårs dag i den islamiske hijri kalender.
 • Imam Hussein (as) og Ahlulbayt (as) er på deres vej til Karbala år 61 EH.
 • Starten af sørgeperioden.
 • Bani Hashims blokade af Quraish, hvor Profeten (sa) og hans nærmeste familie blev holdt isoleret uden for Mekka i et afsidesliggende stykke land, der var ejet af Abu Talib (as).
 • Folket i Medinas oprør mod Yazid starter.

 

 1. Muharram
 • Imam Hussein (as) ankommer til Karbala år 61 EH.
 • Imam Mohamad Aljawad (as) ankommer til Baghdad.

 

 1. Muharram
 • Omar søn af Saad søn af Abi Waqas (la) ankommer med Kufas hær til Karbala med 4000 krigere år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Ibn Ziyad holder sin tale i Kufa, hvori han vender folk imod Imam Hussein (as) år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Profeten Moses (as) passerer havet og Farao og hans hær drukner.
 • Ibn Ziyad sender bud efter Shebath søn af Reb’ai – der var én af de, der sendte bud efter Imam Hussein (as) og lovede ham støtte – og bad Shebath om at bekrige Imam Hussein (as) år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Tropperne samledes i Karbala for at bekrige Imam Hussein (as) år 61 EH.
 • Habib søn af Madhaher Alasadi beder Banu Asad klanen om at støtte Imam Hussein (as) år 61 EH.
 • Sayid Alsharif Alradhi’s (qds) – samleren af Nahjul Balagha – bortgang år 406 EH.

 

 

 1. Muharram
 • Ahlulbayt (as) bliver forbudt vandet i Karbala år 61 EH.
 • Imam Hussein (as) mødes med Omar søn af Saad (la) år 61 EH.
 • Abbas søn af Ali (as) henter vand til Imam Hussein (as) efter en kamp år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Umaya søn af Saad og en gruppe tilslutter sig Imam Husseins (as) hær år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Imam Husseins (as) lejr bliver omringet år 61 EH.
 • Omar søn af Saads (la) hær marcherer mod Imam Husseins (as) lejr, medens Imamen (as) beder dem om at udskyde kampen til den 10. Muharram, år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Ashura begivenheden år 61 EH.
 • Martyrdommen af Imam Hussein (as) og hans familie og ledsagere år 61 EH.
 • Omar søn af Saad (la) sender Imam Husseins (as) hoved til Kufa år 61 EH.
 • Drabet på Ibn Ziyads (la).
 • Umm Salama’s (ra) – Profetens (sa) hustru – bortgang.
 • Flere bomber sprænger i Karbala og Kadhumia (Baghdad) og dræber flere hundrede af Ahlulbayts (as) tilhængere år 1425.

 

 1. Muharram
 • Ahlulbayt (as) bliver fanget og ført fra Karbala mod Kufa i lænker efter Ashura tragedien år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Fangerne fra Ahlulbayt (as) ankommer til Kufa år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Fangerne fra Ahlulbayt (as) bliver fremvist i Ibn Ziyads (la) palads år 61 EH.
 • Imam Hussein (as) og de øvrige af Karbalas martyrer bliver begravet år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Slaget ved Khaybar år 7 EH.
 • Sayid Ali søn af Tawos’ (qds) fødsel i Hilla år 589 EH.

 

 1. Muharram
 • Abraha Alhabashis ankomst til Mekka med sin hær for at ødelægge Kaabaen og hærens ødelæggelse og død.

 

 1. Muharram
 • Zayd søn af Hussein søn af Ali’s (as) martyrdom år 122 EH.
 • Alallama Altabatabais (qds) bortgang – forfatteren af Almizan (en af de mest anerkendte shiitiske Koran-fortolkninger) – år 1402 EH.

 

 1. Muharram
 • Ahlulbayts (as) fangers karavane bevæger sig fra Kufa mod Damaskus år 61 EH.
 • Imam Hassan (as) bliver forgiftet år 50 EH.

 

 1. Muharram
 • Imam Husseins (as) ledsager, John, bliver begravet 10 dage efter hans martyrdom sammen med Imam Hussein (as) år 61 EH.

 

 1. Muharram
 • Alallama Alhilli’s (qds) – den store shiamuslimske lærd – bortgang år 726 EH.

 

 1. Muharram
 • Imam Ali (as) ankommer til Sefin år 37 EH.
 • Sheikh Altosi’s (qds) bortgang – forfatteren til to af de 4 mest anerkendte shiitiske beretnings-samlinger – år 460 EH.

 

 1. Muharram
 • Den store tragedie: Ødelæggelsen af Imam Alhadis (as) og Imam Alaskaris (as) kuppel i Samarra af islams fjender, år 1427 EH.
 • Hulens beboere står op efter 309 års søvn.

 

 1. Muharram
 • Imam Alsajjads (as) martyrdom efter at han blev forgiftet af kaliffen Alwalid søn af Abdel Malik år 94 EH.
 • Slaget ved Alqadesia år 14 EH.
 • Den store lærd Mullah Abdullah Altostari’s (qds) bortgang.

 

 1. Muharram
 • Ali søn af Hassan søn af Hassan søn Ali’s (as) bortgang – Imam Hassan’s (as) barnebarn.

 

 1. Muharram
 • Profetens (sa) ledsager, Huthayfa søn af Alyaman’s bortgang år 36 EH.

 

 1. Muharram
 • Drabet på Jaffar Albarmarki og udryddelsen af Albaramika på ordre af kaliffen Haron Alabassi år 189 EH.

Safar

 1. Safar
 • Fangernes karavane ankommer til Damaskus år 61 EH.
 • Slaget ved Seffin år 37 EH.

 

 1. Safar
 • Imam Ali (as) ankommer til Medina fra Mekka år 0 EH.
 • Fangerne fra Ahlulbayt (as) bliver fremvist i Yazids (la) palads år 61 EH.
 • Imam Alsajjad (as) og Frue Zainab (as) holder deres taler foran de tilstedeværende i Yazids (la) palads år 61 EH.
 • Zayd søn af Ali søn af Hussein’s (as) martyrdom år 121 EH.

 

 1. Safar
 • Imam Mohamad Albaqir’s (as) fødsel år 57, baseret på en beretning.
 • Zayd søn af Ali søn af Hussein (as) bliver taget ud af sin grav og korsfæstet i Kufa år 121 EH.

 

 1. Safar
 • Frue Ruqaya datter af Imam Husseins (as) martyrdom i Damaskus’ ruiner år 61 EH.

 

 1. Safar
 • Offentliggørelsen af den første skrivning af Imam Mahdi (aj) til Hussein søn af Rooh (qds), Imamens (aj) tredje repræsentant.

 

 1. Safar
 • Imam Hassans (as) martyrdom år 50 EH.
 • Imam Musa Alkadhems (as) fødsel år 128 EH., baseret på en beretning.
 • Storayatollah Almarashi Alnajafis (qds) bortgang.

 

 1. Safar
 • Salman Almohamadis (perseren) bortgang år 35 EH.
 • Storayatollah Alkhoeis (qds) bortgang.

 

 1. Safar
 • Ammar søn af Yaser’s (Profetens (sa) ledsager) martyrdom i Sefin i en alder af 93 år, år 37 EH.

 

 1. Safar
 • Alharir natten – hvor kampene i Sefin nåede deres klimaks – år 37 EH.

 

 1. Safar
 • Valget af de to dommere i Sefin: Abi Musa Alashari og Amru søn af Alaas, år 37 EH.

 

 1. Safar
 • Mohamad søn af Abu Bakrs martyrdom og hans afbrædning af Amru søn af Alaas år 38 EH.

 

 1. Safar
 • Imam Husseins (as) Arbaeen (40 dage efter martyrdommen).
 • Fangerne fra Ahlulbayt (as) ankommer til Karbala på deres vej til Medina år 61 EH.
 • Profetens (sa) ledsager, Jabir søn af Abdullah Alansaris (ra) ankomst til Karbala for at besøge Imam Husseins (as) grav år 61 EH.
 • Imam Husseins (as) hoved bliver genforenet med resten af hans krop år 61 EH.
 • Arbaeens anbefalede Ziyara som er blandt tegnene på de troende.

 

 1. Safar
 • Profetens (sa) udvandring fra Mekka til Medina år 0 EH, baseret på en beretning.

 

 1. Safar
 • Fatima datter af Asad’s – Imam Alis (as) moder – bortgang.
 • Alsahib søn af Abad’s – den kendte shialærd og digter – bortgang år 385 EH.

 

 1. Safar
 • Frue Maria datter af Imrans død (Profeten Jesus’ (as) moder).

 

 1. Safar
 • Muslim søn af Aqils to sønners martyrdom i Kufa år 61 EH.
 • Osama’s hær samles og Profeten (sa) beordrer hans ledsagere at tilslutte sig denne hær år 11 EH.

 

 1. Safar
 • Profeten Johannes’ (as) død.
 • Profeten Mohamad (sa) beder Imam Ali (as) om at hente en pen og en papir og skrive navnene på alle hans stedfortrædere: Den første af dem er Ali (as) og den sidste af dem er Imam Mahdi (aj), år 11 EH.

 

 1. Safar
 • Profeten Mohamads (sa) bortgang år 11 EH.
 • Starten på Imam Alis (as) Imamah år 11 EH.
 • Forsamlingen under Saqifat bani Saeda for at frarøve Imam Ali (as) khilafahen år 11 EH.

 

 1. Safar
 • Imam Ali Alredhas (as) martyrdom år 203 EH.

Rabi Alawal

 1. Rabi Alawal
 • Begravelsen af Profetens (sa) hellige krop år 11 EH.
 • Det første angreb på Imam Alis (as) hus for at gennemtvinge et troskabsløfte år 11 EH.
 • Profeten Mohamads (sa) udvandring fra Mekka til Medina og Imam Alis (as) overnatning på hans seng år 13 efter Profetvirken, år 0 EH.
 • Slaget ved Dumat Aljandal, hvori Profeten (sa) og muslimerne sejrede år 5 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Bani Umaya bruger katapulter til at affyre ildkugler imod Kabaaen år 64 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Sheikh Yusef Albahrani’s (qds) bortgang – forfatteren af Alhadaeq – år 811 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Frue Sukaina datter af Hussiens (as) død 117 EH.
 • Anholdelsen af den Anden Martyr, Sheikh Zain Aldeen Alamili (qds) – forfatteren af Sharh Allum’a – og hans henrettelse år 965 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Ankomsten af Vor Frue Fatima (as) til hendes faders (sa) grav for at græde og klage.

 

 1. Rabi Alawal
 • Imam Hassan Alaskaris (as) martyrdom og Imam Mahdis (as) Imamahs start år 260 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Begyndelsen af Imam Mahdis (aj) Imamah år 260 EH.
 • Drabet på Omar søn af Alkhatab.
 • Drabet på Omar søn af Saad (la).

 

 1. Rabi Alawal
 • Profetens (sa) ægteskab med Khadija Alkubra i en alder af 25 år, år 15 FH.
 • Abdul Mutalib’s (as) bortgang (Profetens (sa) farfar) 8 år efter Profetens (sa) fødsel.
 • Muwawia søn af Abu Sufyan røver kalifatet.

 

 1. Rabi Alawal
 • Vor Frue Nafisa’s – Imam Hassans (as) barnebarn – fødsel år 125 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Profeten Mohamads (sa) ankomst til Medina år 13 EH.
 • Profetens (sa) fødsel, baseret på Kulaynis beretning.

 

 1. Rabi Alawal
 • Drabet på Yazid søn af Muawia (la) år 64 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Bygningen af Qeba moskeen – islams første moske år 1 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Profetens (sa) fødsel år 53 FH.
 • Imam Jaffar Alsadiq’s (as) fødsel år 83 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Bygningen af Profetens (sa) moske i Medina.

 

 1. Rabi Alawal
 • Erobringen af Bani Alnadhir år 3 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Ankomsten af Frue Fatima Almasoma (as) til Qum år 201 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Indgåelsen af fredsaftalen mellem Imam Hassan (as) og Muawia søn af Abi Sufyan år 41 EH.
 • Saeed søn af Jubairs (ra) martyrdom, som blev dræbt af Alhajjaj (la) år 95 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Den Nattelige Himmelfart år 8 FH.
 • Storayatollah Sayid Mohsen Alhakim’s (qds) bortgang år 1390 EH.

 

 1. Rabi Alawal
 • Imam Ali (as) marcherer mod Kamel krigen, baseret på en beretning år 36 EH.

Rabi Althani

 1. Rabi Althani
 • Altawabins oprør mod Bani Umaya starter.

 

 1. Rabi Althani
 • Slaget ved Hettin d. 24/1 år 583 EH. (1187 e.Kr.), der åbnede vejen for muslimernes indtræden til Jerusalem d. 28 /7 år 583 EH.
 • Sayid Mohamad Baqir Alsadr’s (qds) martyrdom år 1400 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Imam Hassan Alaskaris (as) mirakel ved at tage til Jurjan.

 

 1. Rabi Althani
 • Bygningen af Baghdad af Almansor Aldawaniqi (la) og hans ordre om at dræbe Vor Frue Fatimas (as) afkom og at begrave dem i dens bygningers søjler år 145 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Imam Hassan Alaskaris (as) fødsel år 232 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Det Guddommelige påbud omkring bønnen nedkommer år 1 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Frue Fatima Almasoma’s (as) bortgang (datteren af Imam Alkadhem (as)) år 201 EH. Hun begraves i byen Qom i Iran.
 • Russernes bombning af Imam Alredhas (as) mausoleum år 1330 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Frue Fatimas (as) martyrdom år 11 EH., baseret på en beretning.
 • Jerusalems erobring af korsfarerne år 24/8 år 492 EH (1099 e.Kr.)

 

 1. Rabi Althani
 • Almukhtar Althaqafis (ra) oprør år 66 EH.
 • Storyatollah Khomeini’s (qds) bortgang år 1409 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Imam Alis (as) genovertagelse af Basra år 36 EH.

 

 1. Rabi Althnai
 • Starten på Vor Frue Fatimas (as) sygdom grundet den skade folket forvoldte hende år 11 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Profetens (sa) tilbagekomst fra slaget ved Dumat Aljandal år 5 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Bygningen af den hellige Alaqsa moske i Palæstina.
 • Sayid Musa Almubarqa’ søn af Imam Aljawads (as) bortgang år 296 EH.
 • Sheikh Hassan Alkashani’s (qds) bortgang år 1091 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Sheikh Ahmad Alnaraqi’s (qds) bortgang – forfatteren af bogen Jami’ Alsa’adat – år 1245 EH.

 

 1. Rabi Althani
 • Afskedigelsen af Muawia II fra kalifatet, fyrre dage efter drabet på hans fader, Yazid (la) år 64 EH.

Jamadi Alawal

 1. Jamadi Alawal
 • Frue Zainab datter Alis (as) fødsel år 5 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Slaget ved Moota og Jaffar (den bevingede) søn af Abi Talibs (as) martyrdom år 8 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Sayid Mohamad Baqir Alkhonsari’s (qds) bortgang – forfatteren af bogen ”Rawdhat Aljanat” – år 1313 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Den Første Martyrs (qds) martyrdom – forfatteren af Allum’a – år 687 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Kamel krigen år 36 EH.
 • Vor Frue Fatima (as) giver Profeten Abraham’s (as) bluse til Frue Zainab (as) og beder hende om at give den til Imam Hussein (as) i Ashura dagen.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Khawaja Nasir Aldeen Altoosi’s (qds) fødsel år 597 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Abdullah søn af Abdul Muttalib’s (as) bortgang – Profetens (sa) fader – år 53 FH.
 • Sayid Abdul Adhim Alhassani’s (as) bortgang år 252 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Frue Fatimas (as) martyrdom år 11 EH., baseret på en anden beretning.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Slaget ved That Alrefaa, der varede 3 dage, hvori muslimerne bad frygtbønnen år 4 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Zayd søn af Sawhans (ra) martyrdom – én af Imam Alis (as) ledsagere – i Kamel krigen år 36 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Alaqsa moskeens afbrænding af zionisterne.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Abdul Muttalibs bortgang, Profetens (sa) farfar.
 • Ayatollah Mohamad Redha Alshirazi’s (qds) bortgang år 1429 EH.
 • Den anden store tragedie: Ødelæggelsen af Imam Alhadis (as) og Imam Alaskaris (as) minareter i Samarra af islams fjender, år 1428 EH.

 

 1. Jamadi Alawal
 • Mohamad søn af Othman Alamri’s (qds) bortgang, Imam Mahdis (aj) anden repræsentant år 305 EH.

Jamadi Althani

 1. Jamadi Althani
 • Nedkomsten af englene over Profeten Mohamad (sa) for første gang.

 

 1. Jamadi Althani
 • Frue Fatimas (as) sygdom forværres år 11 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Frue Fatimas (as) martyrdom år 11 EH., baseret på en tredje beretning.

 

 1. Jamadi Althani
 • Flytningen af Imam Husseins (as) hoved fra Asqalan til Kairo, baseret på en beretning.

 

 1. Jamadi Althani
 • Sayid Abdul Hussein Sharaf Aldeen’s (qds) bortgang – forfatteren af Almurajaat – år 1377 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Ankomsten af Imam Husseins (as) hoved til Kairo, baseret på en beretning.

 

 1. Jamadi Althani
 • Umm Albanins (as) – Fatima datter af Hizam, Imam Alis (as) hustru og Alabbas’ (as) moder – (as) bortgang år 94 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Kaabaens ødelæggelse og dens genopbygning af Abdullah søn af Zubair.

 

 1. Jamadi Althani
 • Drabet på Abdullah søn af Zubeir på ordre fra kaliffen Abdul Malik søn af Marwan år 73 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Ayatollah Hassan Alshirazi’s (qds) martyrdom år 1400 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Sheikh Murtatha Alansari’s (qds) bortgang år 1280 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Aminas (as) graviditet med Profeten Mohamad (sa) år 54 FH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Vor Frue Fatimas (as) fødsel år 8 FH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Fru Umm Kulthum datter af Alis (as) bortgang, 4 måneder efter hendes tilbagevenden fra Karbala til Medina, år 61 EH.
 • Imam Alis (as) tilbagevenden fra Kamel krigen år 36 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Sheikh Najm Aldeen Alhilli’s (qds) bortgang – forfatteren af bogen ”Share’ Alislam” år 676 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Storayatollah Sayid Mohamad Redha Gulpaygani’s (qds) bortgang år 1414 EH.
 • Storayatollah Sheikh Alaraki’s (qds) bortgang – år 1415 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Imam Ali Alhadis (as) martyrdom, baseret på en beretning år 254 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Sayid Sultan Ali søn af Imam Mohamad Albaqir’s (as) martyrdom år 115 EH.
 • Sheikh Mirza Hussein Alnori’s (qds) bortgang – forfatteren af bogen ”Alnajm Althaqeb” år 1320 EH.

 

 1. Jamadi Althani
 • Abdul Muttalib kredser rundt om Kabaaen med Profeten Mohamad (sa) og giver ham til Halima Alsaadia så hun kunne amme ham.

 

 1. Jamadi Althani
 • Sayid Mohamad Albaaj søn af Imam Alhadi’s (as) bortgang i Samaraa år 252.
 • Salman Almohamadi (perseren) ankommer til Profetens (sa) hus, hvorefter Profeten (sa) lærer ham 20-rakaat bønnen i Rajab (som er beskrevet i Mafatih Aljinan).

Rajab

 1. Rajab
 • Imam Mohamad Albaqirs (as) fødsel år 57 EH.
 • En anbefalet Ziyara for Imam Hussein (as).

 

 1. Rajab
 • Imam Ali Alhadis (as) fødsel år 214 EH., baseret på en beretning.

 

 1. Rajab
 • Imam Ali Alhadis (as) martyrdom år 254 EH.

 

 1. Rajab
 • Ibn Alsakeets martyrdom på ordre af Almutawakel Alabassi år 244 EH.
 • Omar søn af Abdul Aziz’s bortgang (som tilbageleverede Fadak til Fatimas (as) afkom).

 

 1. Rajab
 • Alraghaeb natten – den første fredag i Rajab: Har bestemte islamiske ritualer og har en mægtig betydning og belønning.
 • Opførelsen af Imam Husseins (as) mausoleum af Adhed Aldawla Albahawi år 370 EH.

 

 1. Rajab
 • Alhorr Alamilis (qds) fødsel – forfatteren af bogen ”Wasael Alshia” år 1033 EH.
 • Egyptens erobring af muslimerne år 20 EH.

 

 1. Rajab
 • Ali Alasghar søn af Imam Husseins (as) fødsel år 60 EH.
 • Kaliffen Almamon Alabassis (la) død 218 EH.

 

 1. Rajab
 • Imam Mohamad Aljawads (as) fødsel år 195 EH.

 

 1. Rajab
 • Imam Alis (as) ankommer til Kufa efter Kamel krigen og gør den til hans hovedstad år 36 EH.

 

 1. Rajab
 • Fatima datter af Assad (as) beder til Allah (jwa) og Kabaaens hjørne åbner sig, hvorefter at hun går ind for at føde Imam Ali (as) år 23 FH.
 • Alabbas søn af Abdul Mutalibs bortgang – Profetens (sa) onkel.

 

 1. Rajab
 • Imam Alis (as) fødsel 23 år FH.
 • Profeten Abrahams (as) fødsel.

 

 1. Rajab
 • Isolationen af Profeten (sa) og hans familie, som varede 3 år, ophører.

 

 1. Rajab
 • Frue Zainabs (as) bortgang år 62 EH.
 • En anbefalet Ziyara for Imam Hussein (as).
 • Bederetningen ændres fra Jerusalem til Kaabaen under asr bønnen år 2 EH.

 

 1. Rajab
 • Fatima datter af Assad (as) kommer ud af Kabaaen med hendes nyfødte, Imam Ali (as), år 23 FH.

 

 1. Rajab
 • Bortgangen af Profetens (sa) søn, Abraham (as), der var 1 år og 10 måneder gammel, år 10 EH.
 • Starten på Yazids (la) khilafah år 60 EH.

 

 1. Rajab
 • Imam Musa Alkadhem (as) bliver fængslet i Alfahdl søn af Yahyas fængsel.

 

 1. Rajab
 • Sheikh Jaffar Alkabirs (qds) bortgang – forfatteren af bogen ”Kashf Alghetaa” år 1227 EH.

 

 1. Rajab
 • Imam Hassan (as) dolkes af Aljurah søn af Sinan.

 

 1. Rajab
 • Erobringen af Khaybars fæstninger under Imam Alis (as) ledelse år 7 EH.
 • (Den bevingede) Jaffars samt hans ledsageres tilbagevenden fra Habasha fra den første udvandring.

 

 1. Rajab
 • Imam Musa Alkadhems (as) martyrdom forgiftet i fængslet år 183 EH.
 • Tragedien ved Imamernes bro i Bagdad, hvor 1000 troende mistede livet år 1426

 

 1. Rajab
 • Starten på Profetens (sa) Profetvirke år 13 FH.

 

 1. Rajab
 • Imam Ali (as) er den første, der tror på Profeten Mohamad (sa) og den første, der beder bag ham år 13 EH.
 • Imam Hussein (as) tager af sted fra Mekka til Medina år 60 EH.

 

 1. Rajab
 • Slaget ved Tabok år 9 EH.

 

 1. Rajab
 • Sheikh Mohamad Hassan Alnajafi’s (qds) bortgang – forfatteren af bogen ”Aljawaher” år 1266 EH.

Shaban

 1. Shaban
 • Ramadans faste påbydes år 2 EH.
 • Profeten (sa) drager af sted for at bekæmpe Bani Almustalaq år 6 EH.

 

 1. Shaban
 • Imam Husseins (as) fødsel år 3 EH.
 • Imam Hussein (as) ankommer til Mekka år 60 EH.

 

 1. Shaban
 • Abbas søn af Alis (as) fødsel år 26 EH.
 • Udstedelsen af den sidste skrivning af Imam Mahdi (aj) til hans repræsentant Alsamri år 329 EH.

 

 1. Shaban
 • Imam Ali Alsajjads (as) fødsel år 38 EH.

 

 1. Shaban
 • Imam Mahdis (aj) mindre okulation starter.

 

 1. Shaban
 • Gabriel lykønsker Profeten (sa) med Imam Husseins (as) fødsel, barbering af Imam Husseins (as) hoved og slagtningen af hans Aqiqa.
 • En stor oversvømmelse rammer Mekka år 1039 EH.

 

 1. Shaban
 • Gabriel nedkommer til Profeten (sa) og beordrer ham til at afholde sig fra Frue Khadjia (as) for at forberede dem på Frue Khadijas graviditet med Frue Fatima (as).

 

 1. Shaban
 • Ali Alkabar søn af Imam Husseins (as) fødsel år 33 EH.

 

 1. Shaban
 • Om aftenen på denne dag, bad Allahs Sendebud (sa) Allah (jwa) om at forære ham muligheden for at gå i forbøn for synderne fra hans nation. Allah (jwa) forærede ham muligheden for at gå i forbøn for en tredjedel af dem.

 

 1. Shaban
 • Om aftenen på denne dag, bad Allahs Sendebud (sa) Allah (jwa) om at forære ham muligheden for at gå i forbøn for synderne fra hans nation. Allah (jwa) forærede ham muligheden for at gå i forbøn for to tredjedele af dem.

 

 1. Shaban
 • Natten til midten af Shaban: En mægtig nat som er anbefalet at tilbringe på tilbedelse.

 

 1. Shaban
 • Imam Mahdis (aj) fødsel år 255 EH.
 • Zamzam brøndens vand stiger hvert år den 15. Shaban
 • Ali søn af Mohamad Alsamri’s (qds) bortgang – Imam Mahdis (aj) sidste repæsentant og starten af den store okulation år 329 EH.

 

 1. Shaban
 • Imam Mahdi (aj) talte som spæd år 255 EH.

 

 1. Shaban
 • Hussein søn af Roh’s (qds) bortgang – Imam Mahdis (aj) tredje repræsentant – år 326 EH.
 • Imam Alaskari’s (as) ledsagere så Imam Mahdi (aj) for første gang, tre dage efter hans fødsel år 255 EH.

 

 1. Shaban
 • Bani Almustalaq slaget år 6 EH.

 

 1. Shaban
 • Sultan Alwaedhin Alshirazi’s (qds) bortgang – forfatteren til bogen ”Peshawars nætter” – år 1319 EH.

 

 1. Shaban
 • Frue Hakima (as) beæres ved synet af Imam Mahdi (aj), medens han var i vuggen, hvor han reciterede verset: ”Og Vi ønsker at skænke Vor nåde til dem, der var agtet ringe i landet, og at gøre dem til ledere og gøre dem til arvinger.” [Koranen: 28:5]

 

 1. Shaban
 • Sheikh Mohamad Jawad Albalaghi’s (qds) bortgang år 1352 EH.

 

 1. Shaban
 • Ayatollah Mirza Mohamad Hassan Alshirazi’s (qds) bortgang – der stod bag tobak oprøret i Iran – år 1312 EH.

 

 1. Shaban
 • Nedkomsten af verset: ”Der er visselig kommet et Sendebud til jer fra jeres egne: tungt er det for ham, at I besværes, (han er) lidenskabeligt optaget af jer(es veldfærd) og mod de troende nådig (og) barmhjertig.” [Koranen: 9:128] Og det berettes, at den, der læser det efter bønnen vil opnå Profetens (sa) forbøn.

Ramadan

 1. Ramadan
 • Othman søn af Saeeds (qds) bortgang – Imam Mahdis (aj) første repræsentant.
 • Profetens (sa) moske nedbrændte år 654 EH.
 • Ibn Sinas (Avicenna) bortgang år – lægen, filosoffen og politikeren – 228 EH.

 

 1. Ramadan
 • Profeten (sa) drog af sted med ti tusinde soldater for at overtage Mekka år 10 EH.
 • Imam Alredha (as) bliver påtvunget arvtager stillingen af kaliffen Alma’mon Alabbasi år 201 EH.

 

 1. Ramadan
 • Skrifterne nedkommer over Profeten Abraham (as)
 • Sheikh Almufid’s (qds) bortgang.

 

 1. Ramadan
 • Ziyad søn af Abih’s (la) død år 53 EH.
 • Udgravningen af grøften (khandaq) omkring Medina år 3 EH.

 

 1. Ramadan
 • Imam Alredha (as) får bay’a (troskabsed) som arvtager år 201 EH., baseret på en beretning.
 • Mønter bliver fremstillet med Imam Alredhas (as) navn år 201 EH.
 • Toraen nedkommer over Moses (as)

 

 1. Ramadan
 • Profetens onkel Abu Talib’s (as) bortgang år 3 FH.

 

 1. Ramadan
 • Evangeliet (Injeel) nedkommer over Jesus (as).
 • Frue Marias (as) fødsel.
 • Profeten (sa) drager ud mod det store slag ved Badr. År 1 EH.

 

 1. Ramadan
 • Profetens hustru Khadijas (as) bortgang år 3 FH.
 • Imam Hussein (as) modtager brevene fra Kufas befolkning.

 

 1. Ramadan
 • Broderskabets dag mellem Profetens (sa) ledsagere (mellem udvandrerne og støtterne), medens Profeten (sa) tog Imam Ali (as) til broder.

 

 1. Ramadan
 • Imam Ali (as) fortæller, at han vil lide martyrdøden år 40 EH.
 • Alhajjaj’s (la) død – det berettes at 30.000 kvinder og 50.000 mænd døde i hans fængsler – år 95 EH.

 

 1. Ramadan
 • Almukhtar Althaqafi’s (ra) martyrdom – som hævnede Imam Husseins (as) drab – år 67 EH.

 

 1. Ramadan
 • Imam Hassans (as) fødsel år 2 EH.
 • Muslim søn af Aqil – Imam Husseins (as) sendebud til Kufa – bevæger sig imod Kufa år 60 EH.

 

 1. Ramadan
 • Alfurqan natten.
 • Mohamad søn af Abi Bakr (ra) ankommer til Ægypten som guvernør for Imam Ali (as) år 37 EH.

 

 1. Ramadan
 • Det store slag ved Badr år 2 EH.
 • Hassan søn af Muthla Aljamkarani beæres ved synet af Imam Mahdi (aj), der beordrer ham til at bygge Jamkaran moskeen.

 

 1. Ramadan
 • Salmerne nedkommer over David (as).
 • Efter solnedgangen til denne dag starter Bestemmelsesnætterne.
 • Den lille Bestemmelsesnat.

 

 1. Ramadan
 • Imam Ali (as) blev såret ved Abdul Rahman søn af Muljims (la) sværd år 40 EH.

 

 1. Ramadan
 • Mekkas overtagelse år 8 EH.
 • Imam Ali (as) stiger op på Profetens (sa) skuldre for at rense Kaabaen fra afguderne år 8 EH.
 • Den midterste Bestemmelsesnat.

 

 1. Ramadan
 • Imam Alis (as) martyrdom år 40 EH.
 • Ibn Muljems (la) drab år 40 EH.

 

 1. Ramadan
 • Den store Bestemmelsesnat.

 

 1. Ramadan
 • Profeten (sa) modtager Koranen.

 

 1. Ramadan
 • Marwan søn af Alhakams (la) drab – som Profeten (sa) forbandede – Han blev dræbt af sine hustruer og slavinder år 65 EH.

 

 1. Ramadan
 • Slaget ved Alnahrawan år 38.

 

 1. Ramadan
 • Almuhaqeq Alkhonsari’s (qds) bortgang år 1125 EH.

 

 1. Ramadan
 • Alallama Almajlisi’s (qds) bortgang år 1111 EH.

 

 1. Ramadan
 • Sayid Mohamad Taqi Almusawi’s (qds) bortgang – forfatteren til bogen ”Mikyal Almakarem”.

 

 1. Ramadan
 • Profetens Jesus’ (as) fødsel, baseret på den græsk-mellemøstelige kalender.

Shawal

 1. Shawal
 • Den hellige Eid Alfitr.
 • Storayatollah Mohamad Alshirazi’s (qds) bortgang – islam historiens mest skrivende forfatter og faderen til 6 mujtahedin – år 1422 EH.
 • En anbefalet Ziyara for Imam Hussein (as).

 

 1. Shawal
 • Muslimerne overtager Hunayn og Hawazen år 8 EH.

 

 1. Shawal
 • Almutawakel Alabassi (la) bliver dræbt af sin søn Almuntaser år 247 EH.

 

 1. Shawal
 • Ali søn af Mohamad Alsamri’s – Imam Mahdis (aj) sidste repræsentant – bortgang og dermed den store okulations start år 329 EH.

 

 1. Shawal
 • Slaget ved Hunayn år 8 EH.
 • Muslim søn af Aqil’s (as) ankomst til Kufa som sendebud af Imam Hussein (as) år 60 EH.
 • Imam Ali (as) drager mod Sefin år 36 EH.

 

 1. Shawal
 • Imam Mahdis (aj) udsteder sin første skrivning til Hussein søn af Rooh (ra).

 

 1. Shawal
 • Slaget ved Hamraa Alasad.
 • Islams fjender, wahabitterne, ødelægger Imamernes (as) grave i Medina år 1344 EH.

 

 1. Shawal
 • Ibn Sirins død år 110 EH. – den kendte drømmefortolker – der var lærer til Alhajaj’s (la) børn. Desværre for ham, da han hørte Alhajaj og hans folk bande ad Imam Ali (as) sagde han intet, men da han hørte folk bande ad Alhajaj sagde han: ”Jeg kan ikke klare at høre dette.”

 

 1. Shawal
 • Abdul Malik søn af Marwan’s (la) død år 84 EH.

 

 1. Shawal
 • Sheikh Albahai’s (qds) bortgang år 1030 EH.

 

 1. Shawal
 • Profetens (sa) kamp mod Bani Qaynaqaa år 2 EH.
 • Sheikh Zain Aldeen Alamilis fødsel – den Anden Martyr – år 912 EH.

 

 1. Shawal
 • Slaget ved Bani Salim år 2 EH.
 • Profeten (sa) drager af sted mod Uhud år 3 EH.

 

 1. Shawal
 • Slaget ved Uhud og Hamzas (as) – Profetens (sa) onkel – martyrdom år 3 EH.
 • Sværdet Thulfiqar nedkommer fra himlen og Gabriel kalder: ”Der er ingen kriger som Ali og der er intet sværd som Thulfiqar.” år 3 EH.

 

 1. Shawal
 • Sayid Abdul Adhim Alhassani’s (as) bortgang år 252 EH.

 

 1. Shawal
 • Alkhandaq slaget og Amr søn af Abdwid Alameris blive drabt af Imam Ali (as).
 • Abi Alsalt Alharawi’s bortgang år 207 EH.

 

 1. Shawal
 • Alallama Ibn Idris Alhilli’s (qds) bortgang år 578 EH.

 

 1. Shawal
 • Haron Alabbasi (la) kommer til Medina for at besøge Profetens (sa) grav og arresterer Imam Musa Alkadim (as).

 

 1. Shawal
 • Sayid Nema-t-ullah Ajazaeri’s (qds) bortgang.

 

 1. Shawal
 • Imam Jaffar Alsadiqs (as) martyrdom år 148 EH.

 

 1. Shawal
 • Profeten (sa) drager af sted til Altaef for at kalde dens beboere til islam, før udvandringen.

Thil Qida

 1. Thil Qida
 • Alhudaybiya forsoningen år 6 EH.
 • Det mindre slag ved Badr.
 • Frue Fatima Almasoma’s (as) – Imam Alkadhems (as) datter – fødsel år 173 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Hejsningen af Kabaaens fundamenter af Profeternes fader, Abraham (as), efter oversvømmelsen i Noahs (as) tid.

 

 1. Thil Qida
 • Valfarten bliver påbudt år 8 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Muslim søn af Aqil (as) sender Imam Hussein (as) et brev, hvori han fortæller ham om Kufa og dens forhold år 60 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Imam Ali Alredha’s (as) fødsel år 148 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Sheikh Almufid’s (qds) fødsel år 336 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Abassiderne dræber Umayadderne i Alnahrawan.

 

 1. Thil Qida
 • Imam Musa Alkadhem (as) bliver sendt fra Basra til Baghdad og bliver fængslet år 179 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Sheikh Mohamad Hussein Kashef Alghetaa’s (qds) bortgang år 1373 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Imam Alredhas (as) martyrdom år 203 EH., baseret på en beretning.
 • Bani Quraydha slaget år 5 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Mulla Mohamad Sharif Almazendarani’s (qds) bortgang år 1226 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Imam Ali Alredha (as) forlader Medina på vej til Khurasan år 200 EH.
 • Adam (as) bygger Kabaaen for første gang med Ærkeenglen Gabriels hjælp.

 

 1. Thil Qida
 • Profeten Mohamad (sa) forlader Medina for at drage til Afskeds Valfarten år 10 EH.

 

 1. Thil Qida
 • Imam Mohamad Aljawads (as) martyrdom år 220 EH.

Thil Hijja

 1. Thil Hijja
 • Imam Alis (as) ægteskab med Frue Fatima (as) år 2 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Almuhaqeq Aldamad’s (qds) bortgang år 1388 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Profetens (sa) ankomst til Mekka for at udføre Afskedsvalfarten år 10 EH.
 • Imam Ali (as) får Bara’a kapitlet (fra Koranen) for at recitere den for afgudsdyrkerne i Mekka efter at Abu Bakr bliver forbudt at gøre det, år 9 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Imam Musa Alkadhim (as) fængsles på ny år 179 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Slaget ved That Alsuwaiq, 22 måneder efter udvandringen år 2 EH.
 • Sheikh Mohamad Hussein Alasfahani’s (qds) bortgang – filosoffen – år 1361 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Imam Mohamad Albaqir’s (as) martyrdom på ordre fra Hisham søn af Abdul Malik (la) år 114 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Altarwia dagen som er tilknyttet valfarten.
 • Imam Hussein (as) afbryder valfarten og bevæger sig mod Irak år 60 EH.
 • Muslim søn af Aqil (as) ankommer til Kufa og kalder til folket til at give troskabsløfte til Imam Hussein (as) år 60 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Profeten (sa) beordrer at alle dørene ind til hans moske skal lukkes pånær Imam Alis (as) dør.
 • Arafa dagen som er tilknyttet valfarten.
 • Muslim søn af Aqils (as) og Hani søn af Urwas (ra) martyrdom i Kufa år 60 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Den hellige Eid Aladha.
 • Imam Ali (as) reciterer Bara’a kapitlet (fra Koranen) for afgudsdyrkerne i Mekka år 9 EH.
 • Abdullah Almadh lider martyrdøden med en gruppe af Imam Hassans (as) afkom år 145 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Den første af Tashriq dagene som er tilknyttet valfarten.
 • Profeten Isamael (as) blev løskøbt med et mægtigt offer.

 

 1. Thil Hijja
 • Den anden af Tashriq dagene som er tilknyttet valfarten.
 • Imam Ali (as) nedskrev duaa Alsabah.

 

 1. Thil Hijja
 • Fru Hagers (as) bortgang – Profeten Abrahams (as) hustru.
 • Agha Buzurg Altahrani’s (qds) bortgang år 1289 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Profetens (sa) mirakel med opdelingen af månen.
 • Qaramitah grupperingen krænker Mekkas helligdom og stjæler den sorte sten år 317 EH., som først bliver leveret tilbage efter 20 år.

 

 1. Thil Hijja
 • Imam Ali Alhadis (as) fødsel år 212 EH, baseret på en beretning.

 

 1. Thil Hijja
 • Ibrahims fødsel – Profetens (sa) søn.

 

 1. Thil Hijja
 • Eid Alghadir – muslimernes største Eid, der stadfæstede islams fuldkommenhed og Imam Alis (as) Imamah år 10 EH.
 • Drabet på Othman søn af Affan år 34 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Maytham Altamar’s – Imam Alis (as) ledsager – martyrdom år 60 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Den hellige Eid Almubahala og nedkomsten af verset: ”Og den, der strides med dig herom, efter at erkendelsen er kommet til dig, (til sådanne) skal du sige: Kom, lad os tilkalde vores sønner og jeres sønner, og vore kvinder og jeres kvinder, og vore folk og jeres folk, og så bede hengivent og nedkalde Allahs forbandelse over løgnerne.” [Koranen 3:61] år 10 EH.
 • Imam Ali (as) betaler sin ring som almisse under bønnen og nedkomsten af verset: ”Jeres leder er alene Allah og Hans Sendebud og de troende, de, som holder bøn og betaler Zakat, imens at de bøjer sig (i bøn)” [Koranen: 5:55] år 10 EH.
 • Ærkeenglen Gabriels nedkomst med renselsesverset: ”Allah ønsker kun at afholde al urenhed fra jer, I husets folk, og rense jer fuldstændigt.” [33:33]
 • Profeten Mohamad (sa) og Imam Ali (as) kommer ind i Medina gennem Qeba moskeen.

 

 1. Thil Hijja
 • Nedkomsten af de første 18 vers af kapitel 76 omkring Ahlulbayts (as) status.
 • Imam Ali (as) får troskabsed som kalif år 34 EH.
 • Imam Alis (as) første fredagsbøn som kalif år 34 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Imam Ali Alhadis (as) fødsel år 212, baseret på en beretning.
 • Alis søn af Imam Jaffar Alsadiqs (as) bortgang år 210 EH., og det berettes også som år 232 EH.
 • Drabet på Marwan Alhimar (Æslet), Bani Umayas sidste kalif år 132 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Alharra tragedien, hvor Yazids (la) hær der var ledt af Musrif søn af Aqaba (la) angreb Profetens (sa) by og dræbte 2000 muslimer og voldtog tusinder kvinder år 63 EH.

 

 1. Thil Hijja
 • Sidste dag i den islamiske kalender.